If you happen to visit SM Lanang Premier Davao, you will see the big boards of Feng Shui Forecast by the well-know filipina Feng shui Master Marites Allen.

 

Year of the RAT in 2017 – (1900,1912,1924,1936,1948,1960,1972,1984,1996,2008)

 

rat-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the OX in 2017 – (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

 

ox-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the TIGER in 2017 – (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962 , 1974 , 1986, 1998 , 2010)

tiger-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

 

Year of the RABBIT in 2017 (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

rabbit-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

 

Year of the DRAGON in 2017 (1904, 1916, 1925, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

dragon-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the SNAKE in 2017 (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

snake-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the HORSE in 2017 (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

horse-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the SHEEP in 2017 (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

sheep-8-2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the MONKEY in 2017 (1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992,2004,2016)

monkey-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the ROOSTER in 2017 – ( 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

rooster-8--2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the DOG in 2017 (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

dog-8-2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Year of the BOAR in 2017 (1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

boar-2017-Feng-Shui-Forecast-by-Marites-Allen-at-SM-Lanang-Premier-Davao

Please note that feng shui is just a destiny forecast. Ang tagumpay ng bawat isa ay nakasalalay parin sa bawatΒ  kilos na ginagampanan at pananampalataya sa Diyos…

Share →